Cấu hình Âm thanh 2way - SET 1

Cấu hình Âm thanh 2way - SET 1

Thông tin sản phẩm:

HELIX PF K165.2 2way components, power RMS / max 60 / 120 Watts
HELIX PF C165.2 2way COAXIAL, power RMS / max 60 / 120 Watts
Helix U 8A, ULTRA COMPACT 8", power RMS / max 180 / 360 Watts

  • 17.300.000đ
  • 504

Thông tin sản phẩm:

HELIX PF K165.2 2way components, power RMS / max 50 / 120 Watts
HELIX PF C165.2 2way COAXIAL, power RMS / max 50 / 120 Watts
Helix U 8A, ULTRA COMPACT 8", power RMS / max 180 / 360 Watts

17.300.000 ₫

Sản phẩm cùng loại
Zalo
Hotline