LÝ DO NÊN GẮN CẢM BIẾN ÁP SUẤT LỐP!

HÃY CÙNG SHOP ĐIỂM SƠ QUA VỀ MỘT SỐ CÔNG DỤNG CỦA CẢM BIẾN ÁP SUẤT LỐP NHÉ!

🔰 𝐇𝐚̣𝐧 𝐜𝐡𝐞̂́ 𝐭𝐚𝐢 𝐧𝐚̣𝐧 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠, đ𝐚̉𝐦 𝐛𝐚̉𝐨 𝐚𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧

- Khi lốp xe quá mềm thì làm giảm tốc độ xe, áp suất trong lốp không đều nhau cũng gây 𝐦𝐚̂́𝐭 𝐭𝐡𝐚̆𝐧𝐠 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐱𝐞, tạo ra lực cản lớn khi xe lăn bánh, điều này sẽ giúp 𝐥𝐨̂́𝐩 xe dễ bị hỏng. Khi đó cảm biến áp suất sẽ thông về tình trạng đến người lái, giúp họ 𝐤𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐭𝐫𝐚 𝐥𝐨̂́𝐩 𝐱𝐞 𝐤𝐢̣𝐩 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢.

🔰 𝐊𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐬𝐨𝐚́𝐭 𝐯𝐚̀ 𝐠𝐢𝐮̛̃ 𝐦𝐮̛́𝐜 𝐚́𝐩 𝐬𝐮𝐚̂́𝐭 𝐥𝐨̂́𝐩 𝐱𝐞 𝐨̛̉ 𝐭𝐫𝐚̣𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚́𝐢 𝐭𝐢𝐞̂𝐮 𝐜𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧

- Cảm biến áp suất 𝐥𝐨̂́𝐩 được gắn trên 𝐭𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐛𝐚́𝐧𝐡 và chịu trách nhiệm gửi thông tin về màn hình hiển thị khi nhiệt độ hoặc áp suất thay đổi 𝐛𝐚̂́𝐭 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠. Cụ thể, khi áp suất 𝐥𝐨̂́𝐩 không nằm ở 𝐦𝐮̛́𝐜 𝐚𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧, thiết bị cảm biến này sẽ phát ra tín hiệu cảnh báo để lái xe chủ động điều chỉnh lại áp suất cho các bánh xe về 𝐦𝐮̛́𝐜 𝐭𝐢𝐞̂𝐮 𝐜𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧.

 

🔰 𝐓𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮

- Khi chạy xe với cái 𝐥𝐨̂́𝐩 xẹp làm 𝐭𝐚̆𝐧𝐠 𝐦𝐚 𝐬𝐚́𝐭 mặt đường, xe chạy chậm dẫn đến tiêu hao nhiên liệu.

Nhưng khi trang bị cảm biến áp suất 𝐥𝐨̂́𝐩, giúp chúng ta theo dõi để giữ áp suất và nhiệt độ 𝐥𝐨̂́𝐩 ở 𝐦𝐮̛́𝐜 𝐭𝐢𝐞̂𝐮 𝐜𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧, giúp xe chạy 𝐨̂̉𝐧 đ𝐢̣𝐧𝐡, tiết kiệm nhiên liệu khoảng 2 đến 3% so với khi lốp bị xẹp.

🔰 𝐓𝐚̣𝐨 𝐜𝐚̉𝐦 𝐠𝐢𝐚́𝐜 𝐥𝐚́𝐢 𝐱𝐞 𝐭𝐡𝐨𝐚̉𝐢 𝐦𝐚́𝐢

- Khi chạy xe với chiếc 𝐥𝐨̂́𝐩 quá căng kết hợp với phản lực từ đường tác động lên làm cho xe 𝐛𝐢̣ 𝐫𝐮𝐧𝐠, khiến cho tài xế 𝐤𝐡𝐨́ 𝐤𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐬𝐨𝐚́𝐭 𝐭𝐚𝐲 𝐥𝐚́𝐢, đặc biệt là khi chạy xe trên những tuyến đường gồ ghề.

- Ngược lại, khi chạy xe với cái 𝐥𝐨̂́𝐩 quá non sẽ làm 𝐠𝐢𝐚̉𝐦 𝐭𝐨̂́𝐜 đ𝐨̣̂ 𝐜𝐡𝐚̣𝐲 𝐜𝐮̉𝐚 𝐱𝐞, khiến cho xe mất đi độ vọt.

🔰 𝐓𝐫𝐚́𝐧𝐡 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐬𝐮̛̣ 𝐡𝐚𝐨 𝐦𝐨̀𝐧 𝐛𝐚̂́𝐭 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐨̣̂ 𝐩𝐡𝐚̣̂𝐧

- 𝐋𝐨̂́𝐩 xe quá căng sẽ làm cho phản lực mặt đường tăng theo, vô tình làm tăng 𝐬𝐮̛̣ 𝐝𝐚̆̀𝐧 𝐬𝐨́𝐜 𝐪𝐮𝐚́ đ𝐨̣̂. Điều này sẽ gây ra 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐚́𝐜 𝐡𝐚̣𝐢 cho hệ thống giảm sóc cũng như các chi tiết chịu lực của hệ thống khung gầm.

- Để hạn chế tình trạng này bạn có thể trang bị cảm biến 𝐥𝐨̂́𝐩 xe giúp 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐯𝐚̀ 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐚́𝐧𝐡 rủi ro dễ dàng hơn.

🔰 𝐆𝐢𝐮́𝐩 𝐤𝐞́𝐨 𝐝𝐚̀𝐢 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐭𝐡𝐨̣ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐥𝐨̂́𝐩 𝐱𝐞

- Cảm biến 𝐥𝐨̂́𝐩 giúp giảm được các vụ nổ 𝐥𝐨̂́𝐩 của xe là do non hơi, và giúp 𝐤𝐞́𝐨 𝐝𝐚̀𝐢 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐭𝐡𝐨̣ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐥𝐨̂́𝐩 𝐱𝐞.

- Bởi 𝐥𝐨̂́𝐩 non sẽ khiến cho 𝐜𝐚̂́𝐮 𝐭𝐫𝐮́𝐜 𝐜𝐮̉𝐚 𝐥𝐨̂́𝐩 thường xuyên bị bẻ cong vượt ngưỡng đàn hồi vốn có của 𝐥𝐨̂́𝐩 xe, làm cho sự liên kết giữa cao su và lớp lõi vải gai, thép chịu lực mất đi, dẫn đến việc 𝐧𝐨̂̉ 𝐥𝐨̂́𝐩.

------------------------------------

𝗞𝗖𝗔𝗥 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑎̣𝑖 đ𝑎𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑠𝑎̆̃𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑐𝑎̉𝑚 𝑏𝑖𝑒̂́𝑛 𝑎́𝑝 𝑠𝑢𝑎̂́𝑡 𝑙𝑜̂́𝑝 𝑡𝑎̣𝑖 𝑐𝑢̛̉𝑎 ℎ𝑎̀𝑛𝑔, đ𝑒̂́𝑛 𝑡𝑢̛̀ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑛𝑜̂̃𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔, đ𝑎 𝑑𝑎̣𝑛𝑔 𝑣𝑒̂̀ 𝑚𝑎̂̃𝑢 𝑚𝑎̃ 𝑛ℎ𝑢̛ 𝐒𝐓𝐄𝐄𝐋𝐌𝐀𝐓𝐄 𝐈𝐂𝐀𝐑 ...

𝐶𝑎́𝑐 𝑏𝑎́𝑐 𝑐𝑜́ 𝑛ℎ𝑢 𝑐𝑎̂̀𝑢 𝑙𝑎̆́𝑝 đ𝑎̣̆𝑡 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑐𝑢̛́ 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 ℎ𝑒̣̂ 𝑡𝑟𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑠𝑜̂́ đ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡ℎ𝑜𝑎̣𝑖 𝑠ℎ𝑜𝑝, ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑓𝑎𝑛𝑝𝑎𝑔𝑒 𝑛ℎ𝑒́!

------------------------------------

𝗞𝗖𝗔𝗥 - 𝗧𝗿𝘂𝗻𝗴 𝗧𝗮̂𝗺 𝗖𝗵𝗮̆𝗺 𝗦𝗼́𝗰 𝗩𝗮̀ 𝗡𝗮̂𝗻𝗴 𝗖𝗮̂́𝗽 𝗢̂ 𝗧𝗼̂

Hotline: 0932 006 979 - 0978 712 739

Địa chỉ: 119-121 Thân Văn Nhiếp, An Phú, Quận 2 - Tp. Thủ Đức

#GOCCHIASETHONGTINSUDUNGXE #KCAR #TPMS #Steelmate #ICAR #CAMBIENAPSUATLOP #TRUNGTAMCHAMSOVANANGCAPOTO #CHAMSOCXE #NANGCAPOTO #QUAN2 #TPTHUDUC #TPHCM

Tags : Dịch vụ
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
hotline 0978712739