BỘ TẢN MÙI NƯỚC HOA, ION ÂM AIRCC

Thương hiệu: AIRCC

Tình trạng: Còn hàng

5.600.000₫
- +
𝐓𝐑𝐀̉𝐈 𝐍𝐆𝐇𝐈𝐄̣̂𝐌 𝐌𝐔̀𝐈 𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐒𝐀𝐍𝐆 𝐓𝐑𝐎̣𝐍𝐆 𝐓𝐑𝐄̂𝐍 𝐂𝐇𝐈́𝐍𝐇 𝐂𝐇𝐈𝐄̂́𝐂 𝐗𝐄 𝐂𝐔̉𝐀 𝐁𝐀̣𝐍! . 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐡𝐞̣̂ 𝐭𝐚̣𝐨 𝐦𝐮̀𝐢 𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐢𝐨𝐧 𝐚̂𝐦 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐢́ tưởng chừng như chỉ có ở các 𝐝𝐨̀𝐧𝐠 𝐱𝐞 𝐜𝐚𝐨 𝐜𝐚̂́𝐩. Nay đã có 𝐛𝐨̣̂ 𝐊𝐈𝐓 lắp đặt cho 𝐦𝐨̣𝐢 𝐝𝐨̀𝐧𝐠 𝐱𝐞. . Với ưu điểm: Lắp đặt 𝐠𝐨̣𝐧 𝐠𝐚̀𝐧𝐠, 𝐧𝐠𝐚̂̀𝐦 ở trong hóc lọc gió máy lạnh. Mùi hương chất lượng, an toàn cho 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐤𝐡𝐨̉𝐞. Hương được tản ra 𝐭𝐫𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐭𝐮̛̀ 𝐤𝐡𝐞 𝐠𝐢𝐨́, cho cảm giác 𝐝𝐞̂̃ 𝐜𝐡𝐢̣𝐮. Điều chỉnh được nồng độ theo ý thích trên 𝐀𝐩𝐩 điện thoại.

𝐓𝐑𝐀̉𝐈 𝐍𝐆𝐇𝐈𝐄̣̂𝐌 𝐌𝐔̀𝐈 𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐒𝐀𝐍𝐆 𝐓𝐑𝐎̣𝐍𝐆 𝐓𝐑𝐄̂𝐍 𝐂𝐇𝐈́𝐍𝐇 𝐂𝐇𝐈𝐄̂́𝐂 𝐗𝐄 𝐂𝐔̉𝐀 𝐁𝐀̣𝐍!

.

𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐡𝐞̣̂ 𝐭𝐚̣𝐨 𝐦𝐮̀𝐢 𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐢𝐨𝐧 𝐚̂𝐦 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐢́ tưởng chừng như chỉ có ở các 𝐝𝐨̀𝐧𝐠 𝐱𝐞 𝐜𝐚𝐨 𝐜𝐚̂́𝐩. Nay đã có 𝐛𝐨̣̂ 𝐊𝐈𝐓 lắp đặt cho 𝐦𝐨̣𝐢 𝐝𝐨̀𝐧𝐠 𝐱𝐞.

.

Với ưu điểm:

▪️ Lắp đặt 𝐠𝐨̣𝐧 𝐠𝐚̀𝐧𝐠, 𝐧𝐠𝐚̂̀𝐦 ở trong hóc lọc gió máy lạnh.

▪️ Mùi hương chất lượng, an toàn cho 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐤𝐡𝐨̉𝐞.

▪️ Hương được tản ra 𝐭𝐫𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐭𝐮̛̀ 𝐤𝐡𝐞 𝐠𝐢𝐨́, cho cảm giác 𝐝𝐞̂̃ 𝐜𝐡𝐢̣𝐮.

▪️ Điều chỉnh được nồng độ theo ý thích trên 𝐀𝐩𝐩 điện thoại.

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây
hotline 0978712739